Train de trainer-cursus

In de kinderopvang, in peutercentra en in de onderbouw van de basisschool wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van taal en spel. Veel professionals hebben al een basistraining in interactievaardigheden gehad. Toch blijkt het lastig te zijn om die vaardigheden daadwerkelijk en regelmatig in de eigen praktijk toe te passen, zeker in combinatie met manipulerend spel en doen-alsof-spel. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, zoals te weinig gelegenheid om te oefenen, de onvoorspelbaarheid van spel, of terughoudendheid omdat de professional het spel niet wil verstoren. 

Ben je pedagogisch coach van een kindercentrum, de kinderopvang of Peuter Centrum, of begeleid je collega’s in de onderbouw van de basisschool? Dan kun je met je collega’s aan de slag in een professionele leergemeenschap om met iedereen aan zijn eigen vaardigheden te werken. Als je als begeleider vaardiger wilt worden in het begeleiden van je collega’s kun je je aanmelden voor een online train de trainer cursus. 

Ben je opleider van (aankomend) professionals jonge kind, zoals de pabo, een opleiding tot onderwijsassistent, een Ad PEP-opleiding, de post-hbo opleiding Specialist Jonge kind of opleiding voor pedagogisch coach? Dan biedt deze online cursus je een verdieping op het gebied van taaldenken in spel, waarmee je je eigen expertise up to date brengt. Tegelijkertijd krijg je een aanpak en materialen aangereikt die je in die opleiding kunt integreren en waarmee je beter in kunt spelen op de onderwijsbehoeften van je studenten of cursisten.

Deze online train-de-trainer cursus is het resultaat van een onderzoek dat naar aanleiding van vragen uit het veld samen met professionals is uitgevoerd. Wat doe je als kinderen fijn aan het spelen zijn? Kan ik dan meespelen, zonder het spel te verstoren? Kan ik zomaar het spel in stappen? Wat moet ik doen om de kinderen zo uit te dagen dat ze met mij en met elkaar gaan praten? 

Doel

In de train-de-trainer leer je hoe je in jouw instelling collega’s of studenten kunt begeleiden bij het vergroten van de kwaliteit van taaldenken in spel: met een adaptief traject waarin je met collega’s of met je studenten in een professionele leergemeenschap samenwerkt. Je maakt kennis met veelvoorkomende uitdagingen en vragen van professionals en studenten en leert hoe je het leerproces verder kunt stimuleren met specifieke werkvormen. Je leert ook hoe je je collega’s of studenten op de werkvloer kunt coachen met video: specifiek gericht op taaldenken in spel. Alle materialen voor dit traject krijg je in de cursus aangereikt. In deze cursus vergroot je dus je kennis over taaldenken in spel en verdiep je je coachvaardigheden. Zo kun je de educatieve kwaliteit binnen je instelling verhogen.

We gaan ervan uit je: 
- al beschikt over algemene coaching-vaardigheden.
- al basiskennis hebt over taalontwikkeling en spel. 
 

Inhoud en uitvoering

Deze hele cursus wordt online uitgevoerd: zowel de opdrachten waar je zelfstandig aan werkt, als de uitwisselingen met de docent en de andere deelnemers. De cursus bestaat uit:
-    twee interactieve inhoudelijke bijeenkomsten met de docent en alle deelnemers op afgesproken datum en tijdstip
-    een aantal modules waaraan je zelfstandig werkt op je eigen moment: met praktijkvoorbeelden, informatie en opdrachten om de stof naar je eigen praktijksituatie te vertalen; deels voorafgaand aan de bijeenkomsten, deels ertussenin
-    de voorbereiding en uitvoering van een coaching in je eigen praktijk
-    een online intervisiebijeenkomst in een kleine groep met de docent, waarin eigen video’s van de coaching besproken worden
Optioneel: na afloop individuele begeleiding voor deelnemers die pas in dit veld werken, of juist al heel ervaren zijn. 
Kijk op de website voor actuele informatie over de kosten. https://www.eduseries.nl/product/kwaliteit-van-taaldenken-in-spel/
 

Praktische informatie

•    Looptijd: oktober -2023 - februari 2024

Woensdag 11 oktober 2023 15.00-17.30 uur (online)
Woensdag 29 november 2023 15.00-17.30 uur (online)
In de week van 7 februari 2024 online intervisie in subgroepen, tijd wordt in overleg vastgesteld

      

•    Werkwijze: zelfstandig online en drie interactieve online bijeenkomsten met docent
•    Tijdsinvestering: 25 uur
•    Materialen: een USB met ppt-presentaties, een handleiding met kijkwijzers, werkvormen, achtergrondinformatie over het leerproces, en keuzemogelijkheden om de training op maat te maken, afgestemd op de behoeften van de groep met wie je werkt. 
Als je de training gevolgd hebt, kun je ook groepen op andere locaties begeleiden. 

Hou de website van Eduseries in de gaten voor eerstvolgende data, voor informatie over de kosten en voor de aanmelding
https://www.eduseries.nl/product/kwaliteit-van-taaldenken-in-spel/